GunPow
GunPow

Chi Tiết Tin Tức
Home > Tin Tức

Tỉ Lệ Nạp Vs VIP

Tỉ lệ Nạp

VND
XU ( COIN )
Kim Cương
10.000
10.000
1.050
20.000
20.000
3.000
50.000
50.000
7.500
100.000
100.000
15.000
200.000
200.000
30.000
500.000
500.000
75.000
1.000.000
1.000.000
150.000

Bảng VIP

VIP
Điểm VIP
Số Xu xấp xỉ để đạt VIP
VIP 1
35
≈10.000
VIP 2
250
≈10.000
VIP 3
1.000
≈10.000
VIP 4
2.500
≈20.000
VIP 5
5.000
≈40.000
VIP 6
20.000
≈150.000
VIP 7
50.000
≈350.000
VIP 8
150.000
≈1.000.000
VIP 9
300.000
≈2.000.000
VIP 10
500.000
≈3.350.000
VIP 11
750.000
≈5.000.000
VIP 12
1.000.000
≈6.700.000
VIP 13
1.500.000
≈10.050.000
VIP 14
2.000.000
≈13.400.000
VIP 15
2.500.000
≈16.700.000

Nạp Thẻ Lịch sử nạp/chuyển Chi tiết cập nhật Hệ thống giải đấu

Hướng dẫn nạp kim cương

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play